مرور برچسب

بنیاد مستضعفان

تجمع کسبه پلاسکو در اعتراض به محقق نشدن وعده های بنیاد مستضعفان

تجمع کسبه پلاسکو در اعتراض به محقق نشدن وعده های بنیاد مستضعفان روز چهارشنبه۱۶ اسفند ۹۶، کسبه پلاسکو در اعتراض به محقق نشدن وعده و وعیدهای بنیاد مستضعفان برای بازگشایی محل کسب مغازه دارانی که مغازه های آنها سالم است؛ مجددا در مقابل این…
بیشتر بخوانید...