مرور برچسب

بسیجیان

موتور سواری جوانان در جواب به لشکرکشی بسیجیان

موتور سواری جوانان در جواب به لشکرکشی بسیجیان روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۹۶، در جواب لشکر کشی بسیجی ها با موتور جوانان پردیس تهران با رژه با شکوه خود و بوق زدن ممتد و علامت پیروزی دادن آنها جواب دندانشکنی به آنها دادند. آنان ضمن زدن بوقهای ممتد…
بیشتر بخوانید...