مرور برچسب

بد خوب شده و خوب شده بد

بد خوب شده و خوب شده بد؛ زشت شده زیبا و زیبا شده زشت

یک هموطن ازایران: در این جامعه بلاتکلیف که رژیم آن را به کلی زیر و رو کرده، بد خوب شده و خوب شده بد. زشت شده زیبا و زیبا شده زشت. فساد دیگر مختص یک قشر یا یک سری افراد نیست و همه را در برگرفته است. از استاد دانشگاه تا جامعه شناس و دانشجو…
بیشتر بخوانید...