مرور برچسب

بازنشستگان کشوری

اعتراضات در ایران علیرغم تلاشهای رژیم و ارگانهای سرکوب

طی هفته‌ای که گذشت علیرغم تمام تلاشهای رژیم و ارگانهای سرکوب برای جلوگیری از گسترش اعتراضات در ایران، ولی باز هم اقشار گونان از اعتصاب و اعتراض و تجمع و بیان خواستهایشان عقب نشینی نکرده و آمار اعتراضات رو به افزایش است. اعتراضات طی هفته…
بیشتر بخوانید...

تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران

روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۹۷، تجمع بازنشستگان کشوری و پیشکسوتان پرستاری و پیراپزشکی و بهداشت و بازنشستگان کشاورزی و بانکی و فرهنگیان در تهران شکل گرفت. این تجمع در اعتراض به وضعیت معیشتی بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران برگزار…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی مقابل مجلس

تجمع اعتراضی بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی مقابل مجلس ‌صبح روز چهار‌شنبه ۲ اسفند ماه۹۶، بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به غارت شدن دارائیهایشان و مطالبات معوقه و ظلم و بیعدالتی در…
بیشتر بخوانید...