مرور برچسب

بازنشستگان تامین اجتماعی

تجمع اعتراضی کارگران در مقابل وزارت بهداشت

تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل وزارت بهداشت روز دو‌شنبه ۲۵ تیر ۹۷، جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور در اعتراض به دست‌اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان تامین اجتماعی، در مقابل این وزارتخانه در تهران تجمع…
بیشتر بخوانید...

تجمع گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در خرم آباد

تجمع گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در خرم آباد حوالی ظهر روز شنبه ۵ خرداد ۹۷، جمعی از بازنشستگان استان لرستان، مقابل ساختمان اداره کل سازمان تامین اجتماعی در شهرستان خرم آباد در لرستان تجمع اعتراضی برپا کردند. به گفته تجمع کنندگان،…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی مقابل مجلس

تجمع اعتراضی بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی مقابل مجلس ‌صبح روز چهار‌شنبه ۲ اسفند ماه۹۶، بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به غارت شدن دارائیهایشان و مطالبات معوقه و ظلم و بیعدالتی در…
بیشتر بخوانید...