مرور برچسب

اژیه

تجمع و تظاهرات مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان

تجمع و تظاهرات مردم اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی روز یکشنبه صبح ۲۰ اسفند ماه ۹۶، مردم اصفهان برای شروع تظاهرات در پل خواجو تجمع کرده و برای تظاهرات آماده شدند. مردم و کشاورزان اصفهان سپس اقدام به راهپیمایی به سمت سبزه میدان خیابان…
بیشتر بخوانید...

راهپیمایی مردم اصفهان از پل بزرگمهر در حمایت از کشاورزان زحمتکش و شجاع ورزنه و اژیه

راهپیمایی مردم اصفهان از پل بزرگمهر در حمایت از کشاورزان زحمتکش و شجاع ورزنه و اژیه در ادامه تجمع و تظاهرات امروز ۱۹ اسفند ۹۶، مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان زحمتکش و شجاع ورزنه و اژیه، تظاهرات کنندگان از پل بزرگمهر عبور کرده و در خیابان…
بیشتر بخوانید...

فوری: تظاهرات مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان در پل خواجو

فوری: تظاهرات مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان در پل خواجو بدنبال اعتراضات شجاعانه روز گذشته کشاورزان ورزنه و اژیه و زیار، مردم اصفهان روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶، در حمایت از کشاورزان در پل خواجو تجمع و دست به اعتراض و تظاهرات زدند.…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات و تظاهرات کشاورزان منطقه اژیه بدنبال اعتراض کشاورزان ورزنه

اعتراضات و تظاهرات کشاورزان منطقه اژیه بدنبال اعتراض کشاورزان ورزنه روز جمعه ۱۸ اسفند ۹۶، مردم اژیه در شرق اصفهان بدنبال خشک شدن زاینده رود که باعث خشک شدن زمینهای کشاورزی و از بین رفتن محصولاتشان شده است به یک تظاهرات اعتراضی دست زدند.…
بیشتر بخوانید...