مرور برچسب

اپراتورهای پست های فشار قوی برق

تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق سراسر کشور

تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق سراسر کشور بیش از دویست نفر از اپراتورهای پست های فشار قوی برق سراسر کشور روز سه شنبه هشتم اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان وزارت نیرو در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. اپراتورهای پست های فشار قوی برق…
بیشتر بخوانید...