مرور برچسب

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق صبح روز ۶ مرداد ۹۷، حدود دویست نفر از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برپا کردند. خواسته تجمع‌کنندگان تبدیل وضعیت و عقد قرارداد دائم…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق بیش از صدنفر از اپراتورهای پست های فشار قوی برق امروز یکشنبه ۱۵ بهمن، از سراسر کشور به تهران آمدند تا به تأخیر طولانی در تغییر وضعیت خود مقابل وزارت نیرو تجمع و اعتراض کنند. اپراتورهای پست…
بیشتر بخوانید...