مرور برچسب

امیرآباد شمالی

تکمیلی خبر قیام تهران – نترسید نترسید ما همه به هم هستیم

نترسید نترسید ما همه به هم هستیم روز شنبه ۹ دی‌ ماه ۹۶، هر لحظه به شمار جمعیت مردم تهران برای شرکت در تظاهرات «نه به گرانی» به رغم گسیل گله‌های مزدور پاسدار و نیروی ضد شورش به میدان انقلاب افزوده می‌شود. مردم  با شعار نترسید نترسید ما همه…
بیشتر بخوانید...