مرور برچسب

اعتصاب کار گران شرکت های کیسون و تهران جنوب

ادامه اعتصاب کار گران شرکت های کیسون و تهران جنوب

ادامه اعتصاب کار گران شرکت های کیسون و تهران جنوب روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۶، کارگران شرکت های کیسون و تهران جنوب به خاطر عدم دریافت مطالبات خود برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. کارگران مدت ۶ ماه تا یک سال است حقوق نگرفتند. لازم…
بیشتر بخوانید...