مرور برچسب

اعتصاب کارگران

تجمع اعتراضی و اعتصاب کارمندان شهرداری آبادان

روز شنبه ۲۴شهریور۹۷ کارگران و کارمندان شهرداری آبادان دراعتراض به دریافت نکردن ۴ماه حقوق عقب افتاده خود، در مقابل درب شهرداری مرکزی در این شهر دست به تجمع اعتراضی زده و اعتصاب کردند. پیش از این نیز علاوه بر تجمعاتی که در شهریور ماه سال…
بیشتر بخوانید...

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با گذشت سیزده روز، علیرغم تهدیدها و وعده هایی که کارفرما و مسئولین شوش برای در هم شکستن اعتصاب و وادار کردن کارگران به کار بدون پرداخت مزد بکار برده اند همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه ۸ شهریور ۹۷،…
بیشتر بخوانید...

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه ۱شهریور ۹۷، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برای ششمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب مانده شان در محوطه این شرکت دست به تجمع و اعتصاب زدند. در ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و بدنبال خبردار شدن آنان از…
بیشتر بخوانید...

خودسوزی دسته جمعی کارگران خوراک دام نیشکر در اعتراض به اخراجشان

صبح روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷، حوالی ساعت ۱۱، در حالیکه کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده بودند، نیروهای یگان ویژه به سوی کارخانه خوراک دام هجوم آوردند. این در حالیست که همزمان با دومین روز اعتصاب…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران شهرداری دارخوين در اعتراض به عدم دریافت حقوق

روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷، كارگران شهرداری دارخوين در اعتراض به عدم دريافت حقوق ۵ماهه خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. لازم به یادآوری است که در فروردین ماه سال جاری نیز حدود ۵۰ تن از کارگران شهرداری دارخوین در یک تجمع اعتراضی در مقابل…
بیشتر بخوانید...

ادامه اعتصاب کارگران خط و ابنیه راه‌آهن

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷، نیروهای شرکت تراورس در راه‌آهن شمال‌شرق شاهرود، بیستمین روز اعتصاب خود را آغاز کردند. این اعتصاب سراسری از تاریخ یکشنبه ۳۱ تیر ۹۷، آغاز شد و تا امروز در بسیاری از شهرها ادامه دارد. این اعتصاب در حالی ادامه دارد…
بیشتر بخوانید...

ششمین روز اعتصاب کارگران گسترش آهن راه

ششمین روز اعتصاب کارگران گسترش آهن راه کارگران گسترش آهن راه در حالی اعتصابشان را به روز ششم رساندند که روز شنبه ۶ مرداد ۹۷، کارگران واحد شرفخانه نیز از حضورشان در پروژه جدید ممانعت کردند. این اعتصاب در اعتراض به عقب افتادن چندین ماهه حقوق…
بیشتر بخوانید...

پنجمین روز اعتصاب کارگران شهرداری روستای صلوات آباد

پنجمین روز اعتصاب کارگران شهرداری روستای صلوات آباد روز پنج شنبه ۴ مرداد ۹۷، اعتصاب کارگران شهرداری شاغل در روستای صلوات آباد سنندج برای پنجمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت  نشدن ۷ ماه حقوق معوقه، دو سال اضافه کاری و ۳ سال عیدی خود  …
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران شهرداری در اهواز

اعتصاب کارگران شهرداری در اهواز صبح روز یکشنبه ۱۷ تیر ۹۷، کارگران شهرداری مناطق ۴ و ۵ و ۶ در اهواز دست به اعتصاب زدند. این کارگران محروم مدت ۵ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت خود و عدم پرداخت…
بیشتر بخوانید...

احضار و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل اعتراضشان

احضار و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل اعتراضشان مامورین اطلاعات کارگران را با تهدید به اخراج و بازداشت وادار به کار می کنند. طی روزهای گذشته تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماه گذشته خود،…
بیشتر بخوانید...