مرور برچسب

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، برای چهارمین روز دست به اعتصاب زدند. کارگران شرک نیشکر هفت تپه نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق و عدم برکناری مدیران این مجتمع معترض هستند…
بیشتر بخوانید...

هشدار کارگران نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب

هشدار کارگران نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بعد از چند روز اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای پرداخت‌نشده خود،‌ روز چهارشبنه ۱۸ بهمن‌ ماه ۹۶، بدنبال تعهد قائم مقام مدیر عامل کارخانه نیشکر، کیومرث کاظمی مبنی بر پرداخت…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از ساعت هشت وسی دقیقه امروز، دوشنبه  مورخ ۲۵ دیماه سال ۹۶ ، از اداره تعمیر و نگهداری ماشین آلات شروع شد. در ادامه کارگران کارخانه و سایر بخش ها به جمع هم طبقه های خود پیوستند. در این اعتصاب کاظمی - مدیر عامل…
بیشتر بخوانید...