مرور برچسب

اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود

اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود

اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود کارگران راه آهن در شاهرود روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶، در دست به اعتراض و اعتصاب زدند تا نسبت به رسیدگی به خواسته ها و مطالباتشان اعتراض کنند. کارگران معترض بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:…
بیشتر بخوانید...