مرور برچسب

اعتصاب رانندگان اتوبوس

اعتصاب مینی‌بوس داران مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان

اعتصاب مینی‌بوس داران مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ رانندگان مینی بوس در بلوار شاهنامه مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در ادامه اعتصاب رانندگان…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی زنجان

اعتصاب رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی زنجان صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی در زنجان در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان اعتصاب کردند. یکی از تجمع کنندگان دلایل اعتصاب را چنین عنوان کرد: «امروز ۲۵…
بیشتر بخوانید...