مرور برچسب

اعتراض صاحبان مسکن باب الحوائج باقرآباد

اعتراض صاحبان مسکن باب الحوائج باقرآباد نسبت به عدم واگذاری مسکن

روز ۲۰ آذر همزمان با برگزاری جلسه دوم دادگاه، اعتراض صاحبان مسکن باب الحوائج باقرآباد نسبت به عدم واگذاری مسکن خود جلوی دادسرای شهرستان قرچک تجمع کردند. تجمع کنندگان که اغلب مبالغ این خانه را به سختی بدست آوردند و تمام سرمایه خود را برای…
بیشتر بخوانید...