مرور برچسب

اعتراض رانندگان شرکت واحد با روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها

اعتراض رانندگان شرکت واحد با روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها

اعتراض رانندگان شرکت واحد با روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی روز یکشنبه ششم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود چراغ های اتوبوس خود را طی روز روشن کردند. مطالبات معوقه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی…
بیشتر بخوانید...