مرور برچسب

اعتراض دانشجویان

اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به دستگیری گسترده دانشجویان و احکام قضایی سنگین صادر شده برای آنها دست به تجمع زدند. دانشجویان معترض دانشگاه علم و صنعت دست…
بیشتر بخوانید...

اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به سرکوب و دستگیری دانشجویان

اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به سرکوب و دستگیری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به بازداشت‌های اخیر فعالین دانشجویی، در اقدامی نمادین،‌ پیکر جنبش دانشجویی که بر روی آن نوشته شده بود «فعال…
بیشتر بخوانید...

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، طی یک حرکت اعتراضی، به دستگیری و احکام سنگین صادر شده برای دانشجویان اعتراض کردند. دانشجویان علوم اجتماعی با…
بیشتر بخوانید...