مرور برچسب

اسلحه

حضور نیروهای ضدشورش در میدان ولیعصر ساعت ۱۲ ظهر به وقت ایران

امروز صبح جمعه ۸ دی ماه؛ نیروهای ضدشورش رژیم در میدان ولیعصر تهران مستقر شده و میدان را بسته اند. نیروی انتظامی اسلحه ندارد و همه باتوم دارند و نمی گذارند ماشین ها متوقف شوند.
بیشتر بخوانید...