مرور برچسب

استهبان

ادامه تجمع و اعتراضات روز ۱۴ بهمن ماه ۹۶

ادامه تجمع و اعتراضات روز ۱۴ بهمن ماه ۹۶ استهبان – جمعی از مردم استهبان در استان فارس روز شنبه ۱۴ بهمن ۹۶ در اعتراض به قطع درختان تفریحگاه گردشگری مرغک در شهر رونیز دست به تجمع اعتراضی زدند. مردم معترض دست نوشته هایی در دست داشتند که روی…
بیشتر بخوانید...