مرور برچسب

استمرار اعتراضات در شهرهای ایران

قیام ایران زنده است، استمرار اعتراضات در شهرهای ایران

علیرغم جو امنیتی، استمرار اعتراضات در شهرهای ایران ادامه دارد و مردم با  آتش زدن مراکز بسیج، آتش زدن عکس و  شعار نویسی در اماکن عمومی اعتراض خود را نشان میدهند. در مبارکه اصفهان، روز ۱۸ دی جوانان با پرتاب کوکتل مولوتف  به یکی از مراکز…
بیشتر بخوانید...