مرور برچسب

استعفا

استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه

استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه پرسنل اداری آموزش و پرورش شهر ارزوئیه در استان کرمان روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کار ساعتی دسته جمعی استعفا دادند. آنها در متن استعفانامه جمعی خود نوشته…
بیشتر بخوانید...

ناگفته ها و ماجراي مبهم و قابل تامل غرق شدن کشتی نفتکش سانچی

ناگفته ها و ماجرای مبهم و قابل تامل غرق شدن کشتی نفتکش سانچی روز یکشنبه ۲۴ دی ۹۶، اعتراض اعضای خانواده‌ی درگذشتگان کشتی نفتکش سانچی؛ وزیرش کجاست؟ اعتراض شدید خانواده‌ی درگذشتگان کشتی نفتکش سانچی به عدم حضور و توضیح زنگنه، وزیر_نفت، بعد از…
بیشتر بخوانید...