مرور برچسب

استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه

استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه

استعفای دسته جمعی پرسنل اداری آموزش و پرورش ارزوئیه پرسنل اداری آموزش و پرورش شهر ارزوئیه در استان کرمان روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کار ساعتی دسته جمعی استعفا دادند. آنها در متن استعفانامه جمعی خود نوشته…
بیشتر بخوانید...