مرور برچسب

استخدام و بکارگیری عناصر غیر بومی

ادامه تجمع اعتراضی مردم خرمشهر در اعتراض به استخدام و بکارگیری عناصر غیر بومی

روز یکشنبه ۳ دی ۹۶، جوانان بیکار در خرمشهر برای چندمین روز متوالی دست به اعتراض زدند. این جوانان در اعتراض به استخدام و بکارگیری عناصر غیر بومی و عدم اشتغال جوانان و مردم بومی این شهر در مقابل دفتر عضو مجلس از این شهر دست به تجمع زدند. بر…
بیشتر بخوانید...