مرور برچسب

استانداری البرز

ادامه تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی کرج

روز دوشنبه ۵ شهریور ۹۷، حدود ۲۵۰ نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی خمینی کرج، برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ماه حقوق عقب افتاده کارکنان، در مقابل استانداری البرز برگزار شد. کارکنان این…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالکین کوثر هشتگرد مقابل استانداری البرز

تجمع اعتراضی مالکین کوثر هشتگرد مقابل استانداری البرز مالکین کوثر هشتگرد روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۶، مقابل استانداری البرز دست به تجمع اعتراضی زدند تا نسبت به ملی شدن به ناحق زمین های خود اعتراض کنند. زمینهای مردم این منطقه به فرمانداری…
بیشتر بخوانید...