مرور برچسب

استانداری اصفهان

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت پتروشیمی مقابل استانداری اصفهان

روز دوشنبه ۴ دیماه جمعی از کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان در اعتراض به فساد موجود در شرکت و به غارت رفتن اموال شرکت مقابل استانداری اصفهان تجمع اعتراضی کرده و خواستار بازگرداندن اموال غارت شده شرکت شدند. آنان بنری در دست داشتند که بر روی…
بیشتر بخوانید...