مرور برچسب

ارتباطات

ایران: متخصصان سازمان ملل به محترم شمردن حقوق تظاهر كنندگان فرا میخوانند

ایران: متخصصان سازمان ملل به محترم شمردن حقوق تظاهر كنندگان فرا میخوانند متخصصین سازمان ملل، شامل عاصمه جهانگیر, گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، دیوید كی , گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقیده ، اگنس كالامارد گزارشگر ویژه اعدام های …
بیشتر بخوانید...