مرور برچسب

ادامه اعتصاب کارگران شرکت صدرا بوشهر

ادامه اعتصاب کارگران شرکت صدرا بوشهر

ادامه اعتصاب کارگران شرکت صدرا بوشهر صدها تن از کارگران شرکت های پیمانکاری صدرای بوشهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب زدند. کارگران شرکت های پیمانکاری صدرای بوشهر در اعتراض مقابل درب ورودی…
بیشتر بخوانید...