مرور برچسب

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران – ۴ بهمن ۹۶

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران - ۴ بهمن اسلامشهر - در ادامه اعتصاب کارگران شرکت تراورس، کارگران شرکت تراورس در اسلامشهر نیز امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه، دست به اعتصاب زده و به اعتصاب سراسری پیوستند. کارگران شرکت تراورس در شهرهای تهران،…
بیشتر بخوانید...