مرور برچسب

اداره کل راه و ترابری

تجمع اعتراضی مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه و ترابری

تجمع اعتراضی مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه و ترابری روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷، جمعی از مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه و ترابری به شهر سمنان در مقابل ساختمان اداره کل راه و ترابری در این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند. مردم می…
بیشتر بخوانید...