مرور برچسب

اداره صنعت و معدن

تجمع اعتراضی کارگران کاشی حافظ مقابل اداره صنعت و معدن استان فارس

تجمع اعتراضی کارگران کاشی حافظ مقابل اداره صنعت و معدن استان فارس کارگران کاشی حافظ روز پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه ۹۶، مقابل اداره صنعت و معدن استان فارس دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران در این تجمع با به دار آویختن مجسمه نمادین کارگر شعار…
بیشتر بخوانید...