مرور برچسب

اداره آموزش و پرورش

استعفای دسته جمعی کادر اداره آموزش و پرورش میانکوه

استعفای دسته جمعی کادر اداره آموزش و پرورش میانکوه کادر اداره آموزش و پرورش میانکوه روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶، متن استعفاء نامه جمعی خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. کادر اداره آموزش و پرورش در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کاری و…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز ۸ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۸ بهمن ماه ۹۶ هفت تپه- تجمع اعتراضی کارگران میراث جهانی چغازنبیل یکشنبه ۸ بهمن کارگران میراث جهانی چغازنبیل در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۴ ماهه خود دست به اعتصاب زده و مسیر ورود خودرو به این اثر جهانی را بستند. کارگران…
بیشتر بخوانید...