مرور برچسب

اداره آموزش و پرورش میانکوه

استعفای دسته جمعی کادر اداره آموزش و پرورش میانکوه

استعفای دسته جمعی کادر اداره آموزش و پرورش میانکوه کادر اداره آموزش و پرورش میانکوه روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶، متن استعفاء نامه جمعی خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. کادر اداره آموزش و پرورش در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کاری و…
بیشتر بخوانید...