مرور برچسب

ابهر

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در ابهر

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در ابهر غارت شدگان موسسه کاسپین در ابهر روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به دزدی و چاول سپرده های خود برای چندمین بار مقابل ساختمان موسسه کاسپین در ابهر دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت شدگان موسسه…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز ۲۱ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۲۱ بهمن ماه ۹۶ ابهر- پایین کشیدن کرکره شعبه کاسپین بدنبال اعتراضات غارت شدگان روز ۱۹ بهمن، امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۶، ریاست شعبه کاسپین در ابهر در وحشت از حضور غارت شدگان و پرتاب گوجه و تخم مرغ گندیده به این ساختمان،…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در ابهر

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در ابهر غارت شدگان موسسه در ابهر، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶، همزمان با تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران، در اعتراض به غارت اموال و سپرده های خود توسط موسسه کاسپین دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت…
بیشتر بخوانید...