مرور برچسب

آتش کشیدن شورای شهر ساوه

آتش کشیدن شورای شهر ساوه

آتش کشیدن شورای شهر ساوه توسط جوانان قیام بنا به گزارشات رسیده، سه شنبه ۳ بهمن ۹۶ جوانان قیام آفرین در شهر ساوه، اقدام به آتش کشیدن ساختمان شورای شهر ساوه کردند. بعد از این اقدام جوانان توانستند به سلامتی صحنه را ترک کنند و مأمورین…
بیشتر بخوانید...