تجمع مالباختگان موسسە کاسپین مقابل بانک مرکزی

روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸، دهها تن از مالباختگان موسسە کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض بە عدم پرداخت ديون و معوقات و كليه خسارات با توجه به تورم فعلی و پیگیری مطالباتشان در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین و پرشین پارس خودرو در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در تهران روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸، غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در تهران، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران غارت‌شده مؤسسه کاسپین و فرشتگان در برابر نهاد ریاست جمهوری

امروز سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸، جمعی از سپرده گذاران مؤسسه کاسپین و فرشتگان در اعتراض به عدم بازپرداخت سپرده هایشان و عدم اجرای مصوبه ۲۳۶ مجلس مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران، تجمع اعتراضی برپا کردند. این در حالیست که سپرده های این…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان غارت‌شده مؤسسه مالی کاسپین در تهران

روز دوشنبه ٣١ تیر ۹۸، مالباختگان غارت‌شده مؤسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارایی یک عمرشان، در مقابل دفتر مرکزی این موسسه در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. غارت‌شدگان که در پی فراخوان قبلی دست به تجمع زده…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین و البرز ایرانیان و ثامن الحجج

روز دوشنبه ۱۷ تیر ۹۸، غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران و البرز ایرانیان و ثامن الحجج در اعتراض به غارت سرمایه یک عمرشان در مقابل دادستانی تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. دراین تجمع اعتراضی مالباختگان بنرهایی در…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین در تهران

روز یکشنبه ۹ تیر ۹۸، غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین در اعتراض به غارت داراییشان در مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع در پاسخ به فراخوان هفته قبل برگزار شد. غارت‌شدگان معترض بنرهای مبنی بر…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان و غارت‌شدگان کاسپین مقابل بانک مرکزی

صبح امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸، جمعی از مالباختگان و غارت‌شدگان طبق فراخوان قبلی در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی مطالباتشان را خواستار شدند. معترضین در تجمع خود بنرهایی را بهمراه داشتند و در اعتراض به عدم…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین مقابل بانک مرکزی

صبح امروز سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. مالباختگان کاسپین در تجمع خود بنرهایی در دست داشتند و…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل دفتر روحانی

صبح روز سه شنبه ۳۱اردیبهشت ۹۸، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) در مقابل دفتر روحانی در ایستگاه مترو میدان حر، برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت‌شدگان در تجمع خود شعار میدادند: «پول ما را چه…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در تهران با شعار: فقط تو کشور ما ظالم حمایت میشه

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در تهران با شعار: فقط تو کشور ما ظالم حمایت میشه صبح امروز چهارشنبه ۲۵اردیبهشت۹۸ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان…
بیشتر بخوانید...