عفو بین الملل در هشتمین روز تظاهرات سراسری خواهان توقف کشتار و دستگیری تظاهرکنندگان شد

عفو بین الملل در هشتمین روز تظاهرات سراسری مردم ایران ضمن اشاره به حق مردم برای شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز طی بیانیه ای از مقامات ایران به توقف کشتار و دستگیری تظاهر کنندگان فراخوان داد و خواستار تحقیقات مستقل در رابطه با کشتار و ناقضان…
بیشتر بخوانید...