تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه

روز سه شنبه ۱۶بهمن ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه (وابسته به سپاه پاسداران) در اعتراض به غارت دارایی یک عمرشان در مقابل دفتر این موسسه تجمع اعتراضی برپا کردند. همچنین در ایلام، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (متعلق به سپاه…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در شهر ایلام

صبح روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (متعلق به سپاه پاسداران) در شهر ایلام در اعتراض به غارت و چپاول پول و سپرده هایشان مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز گذشته نیز، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین تهران مقابل قوه قضائیه

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در تهران در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند. غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در تجمع خود شعار می‌دادند: حق ما پایمال شده دادگاه تشکیل نشد داد ما…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین رشت وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضین غارت‌شده در تجمع خود شعار می‌دادند: بدست بانک مرکزی غارت ملی شدیم خواسته ما اینه…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان غارت‌شده موسسه مالی کاسپین در رشت و مشهد

مالباختگان غارت‌شده موسسه مالی کاسپین در رشت در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع اعتراضی برپا کردند. مالباختگان غارت‌شده در اعتراض علیه سفر اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی به سوریه و حمایتهای جمهوری اسلامی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل دادستانی در تهران

روز یکشنبه ۷ بهمن ماه ۹۷، غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در اعتراض به غارت دارایی یک عمرشان در مقابل دادستانی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. غارت شدگان بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده است: اموال موسسه کاسپین متعلق به تمام سپرده…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت

غارت‌ شدگان موسسه مالی کاسپین رشت وابسته به سپاه پاسداران امروز مقابل شعبه سر پرستی این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند: اسلام را پله کردن مردم را ذله کردن جیب‌هایی ما را که زدن بعدی شمایید هموطن…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین مشهد

صبح امروز دوشنبه ۲۴ دیماه ۹۷، غارت‌شدگان (مالباختگان) موسسه مالی کاسپین در مشهد مقابل شعبه پامچال تجمع اعتراضی برگزار کردند. روی پلاکاردهایی که در دستان غارت شدگان بود نوشته بود: دولت تدبیر و امید کور بود و دزدی را ندید پول ما را…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان (مالباختگان) کاسپین در تهران و مشهد

صبح امروز یکشنبه ۲۳ دیماه ۹۷، غارت‌شدگان (مالباختگان) کاسپین در تهران مقابل هیأت تصفیه تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند: اعلام جرم دیدبان کجا رفت کجا رفت مصوبه مجلس کجا رفت کجا رفت دادا ما را شنیدید چرا…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت

روز سه‌شنبه ۱۸دیماه ۹۷، غارت‌شدگان مؤسسه مالی کاسپین در اعتراض به غارت اموال و دارایی‌شان توسط مؤسسه غارتگر کاسپین، در مقابل دفتر این مؤسسه تجمع اعتراضی برپا کردند. غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند: مرگ بر دستهای پشت پرده کاسپین…
بیشتر بخوانید...