تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین تهران و کرمانشاه

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای تهران روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۹۷، مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادسرای عمومی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان معترض موسسه مالی کاسپین در…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت

روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل شعبه خمینی این موسسه وابسته به سپاه پاسداران در رشت تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان پولهای به غارت رفته خود شدند. معترضین غارت‌شده موسسه مالی کاسپین در تجمع خود شعار می دادند:…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین مشهد

روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین مشهد در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل شعبه سرپرستی کاسپین در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. شایان ذکر است مالباختگان موسسه کاسپین و موسسات مشابه چند سال گذشته در حال اعتراض در شهرهای…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین در تهران

امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین در تهران ، در مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان جامی، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. مالباختگان غارت‌شده بهمراه خود…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه

روز سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه ، در مقابل دفتر این موسسه به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. مالباختگان موسسه مالی کاسپین در تجمع خود مقابل شعبه این موسسه شعار…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین رشت

روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷، مالباختگان موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) واقع در رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضین غارت شده در تجمع خود شعار می‌دادند: فریاد فریاد از این همه بی‌داد داد ما را…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه

روز سه شنبه ۱۶بهمن ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه (وابسته به سپاه پاسداران) در اعتراض به غارت دارایی یک عمرشان در مقابل دفتر این موسسه تجمع اعتراضی برپا کردند. همچنین در ایلام، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (متعلق به سپاه…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در شهر ایلام

صبح روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (متعلق به سپاه پاسداران) در شهر ایلام در اعتراض به غارت و چپاول پول و سپرده هایشان مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز گذشته نیز، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین تهران مقابل قوه قضائیه

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در تهران در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند. غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در تجمع خود شعار می‌دادند: حق ما پایمال شده دادگاه تشکیل نشد داد ما…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین رشت وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل شعبه سرپرستی این موسسه تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضین غارت‌شده در تجمع خود شعار می‌دادند: بدست بانک مرکزی غارت ملی شدیم خواسته ما اینه…
بیشتر بخوانید...