اعتصاب رانندگان تاکسی بابل و پارس آباد و سنندج

اعتصاب رانندگان تاکسی بابل و پارس آباد و سنندج در اعتراض به تبلیغ اسنپ روز دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷، رانندگان تاکسی در بابل در اعتراض به تبلیغ اسنپ ( متعلق به سپاه) دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند. لازم به ذکر است که جمعی از تاکسیرانان…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب رانندگان خصوصی اتوبوسرانی در بروجرد

اعتصاب رانندگان خصوصی اتوبوسرانی در بروجرد حدود ۲۰ تن از رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بروجرد روز سه‌ شنبه ۱۵ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به واریز نشدن مبالغ بلیت الکترونیکی دست به از کار کشیده و با پارک اتوبوس‌های خود در حاشیه بلوار بهشت…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب رانندگان شرکت گهر ترابر سیرجان

اعتصاب رانندگان شرکت گهر ترابر سیرجان رانندگان شرکت گهر ترابر سیرجان روز یکشنبه در اعتراض به لغو مرخصی ها و کاهش حقوق خود، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. لازم به یادآوری است روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶، جمعی از رانندگان سیرجانی که از…
بیشتر بخوانید...

پانزدهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

رانندگان کامیون ایران که در دور جدید اعتصاب سراسری خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز شنبه ۱۴ مهر ۹۷، برای پانزدهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این اعتصاب…
بیشتر بخوانید...

چهاردهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون

رانندگان کامیون ایران که در دور جدید اعتصاب سراسری خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز جمعه ۱۳ مهر ۹۷، برای چهاردهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. اعتصاب…
بیشتر بخوانید...

سیزدهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز پنجشنبه ۱۲ مهر ۹۷، برای سیزدهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. اعتصاب…
بیشتر بخوانید...

دوازدهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۹۷، برای دوازدهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این…
بیشتر بخوانید...

یازدهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۹۷، برای یازدهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این…
بیشتر بخوانید...

دهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز دوشنبه ۹ مهر ۹۷، برای دهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این اعتصاب سراسری در…
بیشتر بخوانید...

نهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز یکشنبه ۸ مهر ۹۷، برای نهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. اعتصاب سراسری…
بیشتر بخوانید...