تجمع اعتراضی مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین پدیده مشهد

صبح امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷، مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین پدیده مشهد وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. طی این تجمع نیروی انتظامی سرکوبگر به مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین مقابل مجلس در تهران

صبح امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۷، مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) مقابل مجلس در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان موسسه مالی کاسپین حاضر در این تجمع شعار می‌دادند: حاصل کار دولت دزدی دروغ تو روز…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضى جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین

صبح امروز ۶ اسفند ما ه ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین ، در مقابل ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. معترضان موسسه مالی کاسپین حاضر در این تجمع شعار می‌دادند:…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی سکه ثامن در تهران و موسسه مالی کاسپین در ایلام

صبح روز شنبه ۴ اسفند ماه ۹۷، مالباختگان موسسه مالی سکه ثامن در تهران در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند. https://youtu.be/nKo8LbH6-A8 تجمع کنندگان غارت شده در اجتماع خود شعار می‌دادند: «ربا خوارا حیا کنید، پول ما را رها…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین تهران و کرمانشاه

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای تهران روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۹۷، مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادسرای عمومی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان معترض موسسه مالی کاسپین در…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین در رشت

روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل شعبه خمینی این موسسه وابسته به سپاه پاسداران در رشت تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان پولهای به غارت رفته خود شدند. معترضین غارت‌شده موسسه مالی کاسپین در تجمع خود شعار می دادند:…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین مشهد

روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین مشهد در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل شعبه سرپرستی کاسپین در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. شایان ذکر است مالباختگان موسسه کاسپین و موسسات مشابه چند سال گذشته در حال اعتراض در شهرهای…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین در تهران

امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین در تهران ، در مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان جامی، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. مالباختگان غارت‌شده بهمراه خود…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه

روز سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین در کرمانشاه ، در مقابل دفتر این موسسه به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. مالباختگان موسسه مالی کاسپین در تجمع خود مقابل شعبه این موسسه شعار…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین رشت

روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷، مالباختگان موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) واقع در رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضین غارت شده در تجمع خود شعار می‌دادند: فریاد فریاد از این همه بی‌داد داد ما را…
بیشتر بخوانید...