مرور دسته

گزارشات

۴۰ سال اعتراض برای آزادی در ایران

مقدمه؛ اگر چه در طول حاکمیت ولایت فقیه از سال ۵۷ تا امروز با چهل سال چپاول و سرکوب و دیکتاتوری مواجه بودیم اما به جرات میتوان گفت در تمامی این چهل دهه، مقاومت و ایستادگی در برابر دیکتاتوری دجال و خونخوار و بسیار سرکوبگر، با پراخت بهای…
بیشتر بخوانید...

استمرار اعتراضات در ایران در هفته اول فوریه ۲۰۱۹

در هفته اول فوریه سال ۲۰۱۹ و در آستانه چهل سالگی حکومت، خامنه‌ای و سایر سران دزد و غارتگر او، مواضع مختلفی درباره وضعیت انفجاری جامعه، ترس از قیام مردم و سرنگونی گرفتند، برغم سرکوب شدید اما اعتراضات در این هفته نیز استمرار داشت و مردم از هر…
بیشتر بخوانید...

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد: کارگران نساجی همدان در اعتراض به پرداخت نشدن نزدیک ۴ ماه حقوق شان دست به تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه کردند. مالباختگان موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران)…
بیشتر بخوانید...

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – شنبه ۲۰ بهمن‌ماه

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد: دستفروشان آبادانی در محلی منتهی به خیابان امیری، در اعتراض به برچیده شدن بساط ارزان فروشیشان برای چهارمین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی معلمان و…
بیشتر بخوانید...

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – جمعه ۱۹ بهمن‌ماه

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد: صدها تن از مردم اصفهان در اعتراض به سیاست های ضد مردمی کارگزاران حکومتی در کنار زاینده رود تجمع اعتراضی برپا کردند. در این تجمع اقشار مختلف مردم از جمله معلمین نیز حضور دارند.…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات کارگران شهرداری در اولین ماه سال جاری میلادی (ژانویه ۲۰۱۹)

با توجه به تمام اعتراضاتی که طی یک ماه اول سال ۲۰۱۹میلادی در این گزارش آورده شد، کارگران شهرداری حداقل در ۱۰ شهر مختلف تجمع و اعتصاب کردند. در آبادان، نیشابور و بروجرد اعتراض کارگران گاه تا ۱۰ روز نیز ادامه یافت. به عنوان مثال در بروجرد…
بیشتر بخوانید...

گاهنامه روز به روز اعتراضات کارگران شهرداری در اولین ماه سال جاری میلادی (ژانویه ۲۰۱۹)

در حاکمیت آخوندها، شهرداریها از یک ارگان خدماتی تبدیل به یک محلی برای چپاول شده است. به عنوان مثال دزدیهای نجومی سران رژیم از شهرداری تهران سالهاست که برای مردم ایران افشا شده و جناح‌های رژیم برای به دست گرفتن سلطه در آن شهرداری یک جنگ…
بیشتر بخوانید...

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد: جمعی از بازنشستگان گمرک ایران دراعتراض به تعاونی مسکن گمرک مقابل اداره کل کاراستان تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. اعضا شرکت کنترل سازه زاینده‌رود مسکن مهر فولادشهر…
بیشتر بخوانید...

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد: غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (متعلق به سپاه پاسداران) در شهر ایلام در اعتراض به غارت و چپاول پول و سپرده هایشان مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. تعدادی…
بیشتر بخوانید...

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد: تاکسی داران بیسیمی شهرستان درود واقع در استان لرستان در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان، دست به اعتصاب زده و در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.…
بیشتر بخوانید...