مرور دسته

گزارش هفته اعتراضات

گزارش یک هفته اعتراض در ایران – هفته دوم ژانویه ۲۰۱۹

در هفته گذشته تظاهرات و اعتراض در ایران توسط اقشار مختلف ادامه داشت. حکومت به شدت در هراس از تکرار قیام، تلاش کرد هر اعتراضی را در نطفه خفه کند و یا با دادن وعده های دروغین جلوی آنرا را بگیرد، با این وجود، اقشار مختلف بخصوص کارگران و مردم…
بیشتر بخوانید...

گزارش یک هفته اعتراض در ایران – هفته اول ژانویه ۲۰۱۹

در هفته ای که گذشت؛ هفته اول ژانویه، تظاهرات و اعتراض در ایران ادامه داشت؛ دانشجویان، کارگران، کشاورزان، بازنشستگان و سایر اقشار با حضور در خیابانها صدای اعتراض خود را هرچه بلند تر رساندند. دانشجویان دانشگاه تهران و جمعی از مردم تهران در…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات سراسری در هفته چهارم آذرماه

اعتراضات سراسری در هفته چهارم آذرماه ۹۷ با دستگیری شمار زیادی از کارگران شجاع فولاد اهواز در ابتدای هفته شروع شد و در انتهای هفته به آغاز دور پنجم اعتصاب سراسری کامیونداران کشور ختم شد. حکومت در تمامی اعتراضات تلاش میکند ابتدا با دادن…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات سراسری در هفته سوم آذرماه

اعتراضات سراسری در شهرهای ایران در هفته گذشته همچنان ادامه داشت. شعارها هرچه رادیکال تر شده و راس نظام را نشانه رفته بود. گزارش آماری اعتراضات:طی هفته گذشته جمعا ۸۴مورد اعتراض در شهرهای میهن صورت گرفتکارگران ۲۵مورددانشجویان ۲۹موردسایر
بیشتر بخوانید...

گزارشی از اعتراضات سراسری در هفته دوم آذر

اعتراضات سراسری در هفته گذشته شکل جدیدی از اتحاد بین اقشار مختلف بخود گرفت. کارگران، دانشجویان و معلمان با شعار «کارگر، معلم، دانشجو پیوندتان مبارک» بر این اتحاد تاکید کردند و ارکان نظام را به لرزه در آوردند. در هفته گذشته تظاهرات بزرگ …
بیشتر بخوانید...

اعتراضات سراسری در هفته اول آذرماه

اعتراضات سراسری در هفته گذشته پرشورتر و با قدرت هرچه بیشتر علیه سیاستهای ضدمردمی و ضد انسانی رژیم ادامه داشت. برغم دستگیری تعداد زیادی از کارگران و تهدید آنها ولی اعتراضات کارگری پیشاپیش همه اعتراضات در هفته گذشته ادامه یافت. کارگران…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات سراسری در هفته ای که گذشت

اعتراضات سراسری در شهرهای میهن بخصوص در شوش و اهواز و اصفهان و بابل و ... شکل تازه ای به خود گرفته است، علیرغم دستیگری و سرکوب، علیرغم درگیری و حضور گسترده نیروهای امنیتی، اما مردم به جان آمده مصمم هستند که تا رسیدن به خواستهای برحقشان …
بیشتر بخوانید...

افزایش چشمگیر اعتراضات در ایران در هفته سوم آبان۹۷

اعتصاب سراسری و اعتراضات در ایران و بطور خاص اعتصاب کارگران و معلمان در هفته سوم آبان نسبت به هفته های قبل به طرز قابل توجهی افزوده شد. کارگران و معلمان غیرتمند، «رو به میهن و پشت به دشمن»، خواهان رسیدن به تمامی حقوق ضایع شده خود شدند.…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات در هفته اول آبان با نام «خروش آبان» کلید خورد

اعتراضات سراسری در هفته اول آبان در تمامی شهرهای میهن و در میان همه اقشار به جان آمده با نام خروش آبان کلید خورد. گزارش آماری:  طی هفته گذشته جمعا ۸۱مورد اعتراض صورت گرفت کارگران ۲۵مورد غارت شدگان ۷مورد بازنشستگان ۳مورد…
بیشتر بخوانید...

 اعتراضات سراسری در ایران در هفته چهارم مهرماه

اعتراضات سراسری در ایران در طی هفته گذشته نسبت به هفته سوم مهرماه صد مورد افزوده شده و هر روز نیز بیشتر میشود. آمار اعتراضات: طی هفته گذشته جمعا ۴۱۵مورد اعتراض و اعتصاب برگزار شد کارگران ۱۶مورد غارت شدگان ۴مورد بازنشستگان ۳مورد…
بیشتر بخوانید...