مرور دسته

گزارش ماه اعتراضات

بیلان اعتراضات در ایران در ماه ژوئیه ۲۰۱۹

براساس اخبار گردآوری شده از اعتراضات در ایران در ماه ژوئیه ۲۰۱۹ بیش از ۲۶۷ حرکت اعتراضی در ۷۸شهر ، روستا و منطقه صنعتی، تجاری در ایران شکل گرفته است. بر اساس این آمار، بطور متوسط روزانه ۹ حرکت اعتراضی در شهرهای ایران برقرار بوده است.…
بیشتر بخوانید...

بیلان اعتراضات در ایران در ماه می ۲۰۱۹

آمار كلی اعتراضات در ایران : براساس اخبار ثبت و گردآوری شده در ماه می۲۰۱۹ تعداد ۲۶۲حرکت اعتراضی در ۷۹شهر، روستا، منطقه صنعتی، تجاری و ... شکل گرفته است. بر طبق این آمار، بطور متوسط روزانه ۸ حرکت اعتراضی صورت گرفته است. آمار حرکتهای…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات در ایران در ماه آوریل ۲۰۱۹

گزارش ماه اعتراضات در ایران در ماه آوریل ۲۰۱۹ آمار كلي: در ماه آوریل۲۰۱۹ طبق اخبار ثبت و گردآوری شده، ۲۰۵حرکت اعتراضی در ۷۰شهر، روستا، منطقه صنعتی، تجاری و ... شکل گرفته است. بر طبق این آمار، بطور متوسط روزانه  ۷حرکت اعتراضی صورت…
بیشتر بخوانید...

بیش از چهارصد تحصن و اعتراض در ماه مارس۲۰۱۹ در ایران

در ماه مارس۲۰۱۹ طبق اخبار ثبت و گردآوری شده، ۴۱۵حرکت اعتراضی در ۱۰۴شهر، روستا، منطقه صنعتی، تجاری و ... شکل گرفته است. بر طبق این آمار، بطور متوسط روزانه ۱۳حرکت اعتراضی صورت گرفته است. حرکتهای اعتراضی ماه مارس به نسبت ماه قبل، ۱۶۶مورد…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات در ایران در ماه فوریه ۲۰۱۹

در ماه فوریه۲۰۱۹ حکومت تلاش زیادی کرد تا شعله اعتراضات را خاموش کند اما برخلاف میل و خواسته حکومت، طبق اخبار جمع‌آوری شده، ۲۴۸حرکت اعتراضی در ۷۱شهر، روستا، منطقه صنعتی، تجاری و ... شکل گرفته است. بر مبنای این آمار، روزانه بطور متوسط ۹حرکت…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات در ایران در اولین ماه از سال ۲۰۱۹

اعتراضات در ایران در اولین ماه از سال ۲۰۱۹ ادامه داشت و اقشار گوناگون را در بر گرفت. مردم و جوانان با اعتراضات خودشان اعلام کردند که مردم ایران این حکومت را نمی خواهند و این حکومت توان حل هیچکدام از مشکلات را هم ندارد.  در ماه ژانویه۲۰۱۹…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه دسامبر ۲۰۱۸ در ایران

تظاهرات و اعتراضات در شهرهای ایران در آخرین ماه سال ۲۰۱۸ همزمان با سالگرد قیام دیماه ۹۶ با قدرت ادامه داشت. در این ماه کامیونداران پنجمین دور اعتراضات خود را پشت سر گذاشتند و همچنین دانشجویان با اعتراضات گسترده و پیاپی پیام خودشان را به…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه نوامبر ۲۰۱۸ در ایران

آمار كلی: اعتراضات در ماه‌نوامبر ۲۰۱۸براساس اخبار و مطالب گردآوری شده؛ جمعا ۹۱۱حرکت اعتراضی در ۱۷۱شهر؛ روستا؛ منطقه تجاری؛ صنعتی و ... شکل گرفت. بر این اساس بطور متوسط روزانه ۳۰حرکت اعتراضی شکل گرفته است. آمار حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه اکتبر ۲۰۱۸ در ایران

اعتراضات سراسری در ماه اکتبر۲۰۱۸ نسبت به ماه قبل افزایش داشت و اقشار مختلف شرکت گسترده تری در آن داشتند. آمار كلی: در ۲۰۱۸ براساس اخبار و مطالب گردآوری شده، جمعا ۱۵۳۳حرکت اعتراضی در ۳۲۳شهر، روستا، منطقه تجاری، صنعتی و ... شکل گرفت. بر…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه سپتامبر ۲۰۱۸ در ایران

گزارش کمی و کیفی از اعتراضات ماه سپتامبر ۲۰۱۸  اعتراضات در ماه سپتامبر به نسبت ماه قبل ۲ برابر بیشتر بود و بصورت چشمگیری سیر صعودی داشت. بطور خاص در این ماه با اعتصاب گسترده کامیونداران مواجه بودیم که در سطح جامعه با استقبال گسترده از طرف…
بیشتر بخوانید...