مرور دسته

گزارش ماه اعتراضات

گزارش اعتراضات ماه دسامبر ۲۰۱۸ در ایران

تظاهرات و اعتراضات در شهرهای ایران در آخرین ماه سال ۲۰۱۸ همزمان با سالگرد قیام دیماه ۹۶ با قدرت ادامه داشت. در این ماه کامیونداران پنجمین دور اعتراضات خود را پشت سر گذاشتند و همچنین دانشجویان با اعتراضات گسترده و پیاپی پیام خودشان را به…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه نوامبر ۲۰۱۸ در ایران

آمار كلی: اعتراضات در ماه‌نوامبر ۲۰۱۸براساس اخبار و مطالب گردآوری شده؛ جمعا ۹۱۱حرکت اعتراضی در ۱۷۱شهر؛ روستا؛ منطقه تجاری؛ صنعتی و ... شکل گرفت. بر این اساس بطور متوسط روزانه ۳۰حرکت اعتراضی شکل گرفته است. آمار حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه اکتبر ۲۰۱۸ در ایران

اعتراضات سراسری در ماه اکتبر۲۰۱۸ نسبت به ماه قبل افزایش داشت و اقشار مختلف شرکت گسترده تری در آن داشتند. آمار كلی: در ۲۰۱۸ براساس اخبار و مطالب گردآوری شده، جمعا ۱۵۳۳حرکت اعتراضی در ۳۲۳شهر، روستا، منطقه تجاری، صنعتی و ... شکل گرفت. بر…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه سپتامبر ۲۰۱۸ در ایران

گزارش کمی و کیفی از اعتراضات ماه سپتامبر ۲۰۱۸  اعتراضات در ماه سپتامبر به نسبت ماه قبل ۲ برابر بیشتر بود و بصورت چشمگیری سیر صعودی داشت. بطور خاص در این ماه با اعتصاب گسترده کامیونداران مواجه بودیم که در سطح جامعه با استقبال گسترده از طرف…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه اوت ۲۰۱۸ در ایران

در ماه اوت ۲۰۱۸ طبق اخبار و آمار جمع آوری شده، جمعا ۶۲۲ حرکت اعتراضی در ۱۳۳ شهر، روستا، منطقه تجاری، صنعتی و ... شکل گرفته و بطور متوسط روزانه ۲۰ حرکت اعتراضی بوده است. آمار حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف در ماه اوت به قرار زیر است: -…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه می ۲۰۱۸ در ایران

گزارشی مختصر از حرکت های اعتراضی در ایران طی ماه می در شهرهای مختلف ایران و توسط طیف گسترده مردم محروم، طی ماه می بیش از ۱۰۹۳ حرکت اعتراضی صورت گرفته است یعنی روزانه بطور متوسط ۳۵ حرکت اعتراضی توسط کامیون داران، مرغداران، کارگران، فرهنگیان…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه آوریل ۲۰۱۸ در ایران

گزارشی از حركت های اعتراضی ماه آوریل در ايران مقدمه: براساس اخباری که طی ماه آوریل به سایت "ایران ما" رسیده است طی این ماه ۴۵۲ مورد تجمع و حرکت اعتراضی در سراسر ایران شکل گرفته است. یعنی متوسط روزانه ۱۵ حرکت اعتراضی توسط کارگران،…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه فوریه ۲۰۱۸ در ایران

براساس آمار و اخبار علنی ثبت شده در ماه فوریه ۲۰۱۸ جمعا تعداد ۵۹۶ اعتراض شکل گرفت که به طور متوسط روزانه ۲۱ حرکت اعتراضی بوده است. قطعا بدلیل سانسور رسانه‌ای این عدد دربرگیرنده رقم واقعی اعتراضات ماه فوریه نمی‌باشد. از ویژگی های حرکات…
بیشتر بخوانید...

گزارش اعتراضات ماه ژانویه ۲۰۱۸ در ایران

آمار كلی: براساس آمار و اخبار علنی ثبت شده، در ماه ژانویه ۲۰۱۸ تعداد ۶۴۳ مورد اعتراض شكل گرفته است. متوسط روزانه حرکتهای اعتراضی ۲۱مورد بوده است. آمار حركتهای اعتراضی اقشار در ماه ژانویه از این قرار است: ۲۰۷مورد قیام؛ ۲۲۷مورد کارگران؛…
بیشتر بخوانید...