فعالیت کانون‌های شورشی در گرامی داشت شهدای ۳۰فروردین ۱۳۵۱در شهرهای سراسر ایران

فعالیت کانون‌های شورشی در گرامی داشت شهدای ۳۰فروردین ۱۳۵۱در شهرهای سراسر ایران گرامی داشت روز ۳۰فروردین سال۱۳۵۱روز شهادت مجاهدان خلق:...

ادامه مطلب

فعالیت‌ کانون‌های شورشی و حمایت از فراخوان مریم رجوی«کمک‌رسانی مستقل مردمی یک وظیفه مردمی»

گزارشی از فعالیت‌های تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن، حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی برای کمک و یاری...

ادامه مطلب
صفحه 9 از 31 1 8 9 10 31