همزمان با دستگیری هواداران سازمان مجاهدین کانونهای شورشی مشغول نصب بنرهای بزرگ رهبران مجاهدین بودند

جمهوری اسلامی ابلهانه فکر میکند که هواداران سازمان مجاهدین همانهایی هستند که او می‌شناسد؟ به همین دلیل اقدام به دستگیری...

ادامه مطلب
صفحه 6 از 36 1 5 6 7 36