تشکیل کارزار جهانی ایرانیان در سراسر جهان برای تحریم نمایش انتخابات

تشکیل کارزار جهانی ایرانیان در سراسر جهان برای تحریم نمایش انتخابات ایرانیان آزاده، اشرف‌نشانان در کشورهای مختلف جهان(اروپا،‌ آمریکا، کانادا،...

ادامه مطلب
صفحه 4 از 12 1 3 4 5 12