مرور دسته

تظاهرات و اعتراضات

مردم خشمگین منطقه ترمنیال جدیدمقابل استانداری کرمان اعتراض کردند

مردم خشمگین منطقه ترمنیال جدیدمقابل استانداری کرمان اعتراض کردند که پس از بیست سال سرپناهی برای فرزندانشان ساخته‌‌اند اما حالا اعلام شده است که در حاشیه قرار گرفته و هیچ امتیازی به آنها تعلق نمی‌گیرد
بیشتر بخوانید...

اعتراض غارت‌شدگان موسسات مالی مقابل دادستانی رژیم درتهران

اعتراض غارت‌شدگان موسسات مالی، بیش از چهار هزار تن ازغارت‌شدگان مؤسسه‌های مالی مقابل دادستانی درتهران دست به تجمع زدند. صبح روز دو‌شنبه ۲۹ آبان ما ۹۶، غارت‌شدگان مؤسسه‌های مالی حکومتی از جمله کاسپین؛ آرمان؛ افضل توس؛ البرز ایرانیان در…
بیشتر بخوانید...