مرور دسته

تظاهرات و اعتراضات

ادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان

صبح روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، کارگران و کارکنان شهرداری مریوان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا وارد سومین روز تجمع خودشان در مقابل شهرداری شدند. کارگران و کارمندان شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی ۶ ماهه خود با پهن کردن…
بیشتر بخوانید...

تجمع جمعی از غارت شدگان شرکت ورمی کمپوست در دزفول

صبح روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، جمعی ازغارت شدگان شرکت ورمی کمپوست در اعتراض به غارت و کلاهبرداری از ۱۴۶۰نفر در این شرکت مقابل فرمانداری شهر دزفول تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی به این پرونده شدند. شرکت تولید کود کمپوست پلارک…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی حواله داران کرمان موتور در مقابل وزارت صنایع

صبح روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، حواله داران غارت شده کرمان موتور در مقابل وزارت صنایع در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. غارت شدگان در تجمع خود شعار می دادند: ما پول زور نمیدیم لازم به یادآوریست که سال گذشته نیز مشتریان کرمان موتور…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس

صبح روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، بنا به فراخوان تعدادی از گروههای بازنشستگی از ساعت ۱۱/۰۰ تجمعی از بازنشستگان در مقابل مجلس در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان شکل گرفت. بازنشستگان در تجمع خود شعار می‌دهند: بیگانه را رها کن فکری…
بیشتر بخوانید...

تجمع جمعی از كارگران فضای سبز و خدمات شهرداری شادگان

روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷، جمعی از كارگران فضای سبز و خدمات شهردارى شادگان در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه و حقوق معوقه ۲ ماه اخیر مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. لازم به ذکرست که روز شنبه ۲۲ دی ماه ۹۷ نیز،، جمعی از…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی کارگران شرکت قفل کار شهرستان البرز

صبح روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷، جمعی از کارگران شرکت قفل‌ کار شهرستان البرز واقع در استان قزوین در مقابل دادگستری این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران معترض خواستار تسریع در تعیین مطالبات، از مبلغ حاصل از فروش شرکت شدند. شرکت…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان شهرداری مریوان

کارگران و کارکنان شهرداری مریوان روز دوشنبه اول بهمن ۹۷، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های عقب مانده شان در محوطه ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران و کارمندان شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی ۶ ماهه خود با پهن کردن…
بیشتر بخوانید...

تجمع و تحصن کشاورزان محروم خوراسگان برای چندمین بار

روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷، کشاورزان محروم خوراسگان برای گرفتن حق‌آبه شان در محلی چادر زده و به تحصن و تجمع خود ادامه دادند. کشاورزان در تجمع خود شعار می‌دهند: تا آب نیاد به رودخونه بر نمیگردیم به خونه ادامه اعتراضات کشاورزان در حالیست که…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد

روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۹۷، کارکنان شهرداری بروجرد در مقابل درب شهرداری مرکزی برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه ۹ ماهه خود تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران که مدعی هستند دستمزد آنها در ۹ ماه گذشته پرداخت نشده،…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت

غارت‌ شدگان موسسه مالی کاسپین رشت وابسته به سپاه پاسداران امروز مقابل شعبه سر پرستی این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند: اسلام را پله کردن مردم را ذله کردن جیب‌هایی ما را که زدن بعدی شمایید هموطن…
بیشتر بخوانید...