تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد روز یکشنبه ۱۷ تیر ۹۷، غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در مشهد در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به عدم بازگرداندن سپرد‌ه‌های خود که از سوی این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران به یغما رفته است، مقابل استانداری…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در تهران و مشهد

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در تهران و مشهد روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷، غارت شدگان موسسه کاسپین که تعداد آنها حدود ۵۰ نفر بود، در مقابل دفتر مرکزی این موسسه وابسته به سپاه پاسداران، در خیابان آرژانتین واقع در تهران تجمع اعتراضی برپا…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷، جمعی از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت (وابسته به سپاه پاسداران) در برابر شعبه گلسار این موسسه، تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع کنندگان که تماما از زنان بودند با پرتاب…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مشهد و تهران

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در مشهد و تهران صبح روز دوشنبه ۷ خرداد ۹۷، جمعی از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت شدگان شعار می دادند: تا سیف کفن نشود این وطن وطن نشود روحانی دروغگو  پس این پولای ما…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد روز یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷، غارت‌شدگان مؤسسه مالی کاسپین، وابسته به سپاه پاسداران، در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به چپاول سپرد‌ه‌های خود توسط این مؤسسه و عدم بازگرداندن پول‌هایشان برای چندمین بار…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷، غارت شدگان موسسه مالی کاسپین کرمان، وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل شعبه میدان بسیج در اعتراض به غارت اموالشان  دست به اعتراض زدند. غارت شدگان اقدام به پرتاب گوجه…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی صبح روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، دهها تن از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ 97 غارت شدگان بجان آمده توسط موسسه کاسپین، در اعتراض به غارت دارایی و اموال شان، مقابل دفتر این موسسه در بلوار وکیل آباد مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضين با…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین و اعتصاب بازار عباس آباد در تهران

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین و اعتصاب بازار عباس آباد در تهران  صبح امروز، شنبه ۲۲ اردیبهشت، تهران شاهد اعتصاب بازاریان بازار پوشاک عباس آباد و تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین بود. جمعی از غارت شدگان کاسپین در تهران…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت روز سه شنبه ۱۱ اریبهشت ۹۷، همزمان به روز جهانی کارگر، جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت، دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت شدگان موسسه کاسپین رشت در مقابل دفتر این موسسه شعبه سرپرستی، تجمع کرده و به…
بیشتر بخوانید...