تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین و البرز ایرانیان و ثامن الحجج

روز دوشنبه ۱۷ تیر ۹۸، غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران و البرز ایرانیان و ثامن الحجج در اعتراض به غارت سرمایه یک عمرشان در مقابل دادستانی تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. دراین تجمع اعتراضی مالباختگان بنرهایی در…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین در تهران

روز یکشنبه ۹ تیر ۹۸، غارت‌شدگان مالباخته موسسه مالی کاسپین در اعتراض به غارت داراییشان در مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. این تجمع در پاسخ به فراخوان هفته قبل برگزار شد. غارت‌شدگان معترض بنرهای مبنی بر…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان و غارت‌شدگان کاسپین مقابل بانک مرکزی

صبح امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸، جمعی از مالباختگان و غارت‌شدگان طبق فراخوان قبلی در مقابل بانک مرکزی دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی مطالباتشان را خواستار شدند. معترضین در تجمع خود بنرهایی را بهمراه داشتند و در اعتراض به عدم…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی کاسپین مقابل بانک مرکزی

صبح امروز سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸، جمعی از مالباختگان موسسه مالی کاسپین، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. مالباختگان کاسپین در تجمع خود بنرهایی در دست داشتند و…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین مقابل دفتر روحانی

صبح روز سه شنبه ۳۱اردیبهشت ۹۸، غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) در مقابل دفتر روحانی در ایستگاه مترو میدان حر، برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. غارت‌شدگان در تجمع خود شعار میدادند: «پول ما را چه…
بیشتر بخوانید...

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در تهران با شعار: فقط تو کشور ما ظالم حمایت میشه

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در تهران با شعار: فقط تو کشور ما ظالم حمایت میشه صبح امروز چهارشنبه ۲۵اردیبهشت۹۸ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان…
بیشتر بخوانید...

تهدید غارت‌شدگان کاسپین به دستگیری توسط نیروی سرکوبگر انتظامی

تهدید غارت‌شدگان کاسپین به دستگیری توسط نیروی سرکوبگر انتظامی روز دوشنبه ۱۶اردیبهشت ۹۸ غارت شدگان  موسسه غارتگر کاسپین وابسته به سپاه پاسداران اقدام به تجمع در  مقابل دادستانی تهران در میدان ۱۵ خرداد کردند. اما ماموران رژیم  مانع از تجمع…
بیشتر بخوانید...

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین مقابل مجلس ارتجاع

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین مقابل مجلس ارتجاع روز سه‌شنبه۱۰ اردیبهشت ۹۸ غارت شدگان موسسه غارتگر کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. آنها شعار می دادند: «زیر بار ستم نمیکنیم…
بیشتر بخوانید...

تجمع مالباختگان کاسپین مقابل دادسرای مالی

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل دادسرای مالی صبح امروز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه، جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین در تهران در مقابل دادسرای مالی رژیم دست به اعتراض و تجمع زدند. غارت شدگان شعار می دهند: کاسپین دزدی کرده…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران روز سه شنبه ۲۰فروردین ماه ۹۸ مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران ، در مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان خشمگین شعار…
بیشتر بخوانید...