اعتصاب کارگان خشمگین شرکت نیشکر هفت تپه وشکستن شیشه کارخانه 

0

اعتصاب کارگان خشمگین شرکت نیشکر هفت تپه وشکستن شیشه کارخانه

خبر فوری-صبح امروز شنبه 18 آذرماه 96  کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند.

کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه پس از اعتصاب. دربهای شرکت را بستند و جلوی ماشینهای حمل نی  به شرکت را گرفتند و در  ادامه تصمیم دارند از محل کارخانه خارج شده و پس از رفتن به فرمانداری شوش و تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ،  در مقابل دفتر امام جمعه و دفتر نماینده شهر در مقابل حرم دانیال نبی دست به تجمع می زنند .

با شروع اعتصاب کارگران خشمگین  روزمزد نیشکر هفت تپه خبرهای رسیده حاکی از این است که  مدیر صنعت آقای مومن غریب و مدیر های قسمتهای مختلف از ترس کارگران اعتصابی در قسمتی از کارخانه مخفی شدند

تمام کا رگران معتصب در مدیریت و اتاق آقای افشار تجمع کردند و میخواهند آنها از اتاق بیرون بکشند اما مدیر صنعت و سایر مدیر های داخلی از شدت ترس از کارگران از اتاقهای بسته خود خارج نمیشوند میگویند باید تنها با وساطت و تضمین یک شیخ از یک طایفه که همه قبولش داشته باشند از اتاق خارج میشویم .

کارگران خشمگین  تمام شیشه ها و دربهای مدیریت را شکستند و وارد سالن شدند

 

لازم به یاد آوری است که  روز ١٣ آذر کارگران نی بر هفت تپه بابت طلب پاداش معوقه دو سال گذشته و عدم پرداخت حق بیمه شان به تامین اجتماعی به اعتصابشان ادامه دادند. بنا بر خبر ها هم اکنون ۳۰۴ کارگر نی‌بر در استخدام نیشکر هفت تپه هستند که اگر کارفرما مطالبات بیمه‌‌ای را به حساب تامین اجتماعی پرداخت کند، حدود ۲۰۰ نفر از آنها مشمول بازنشستگی خواهند شد.
در حرکت اعتراضی ١٣ آذر کارگران دروازه را بستند و ماشینها و تراکتورهای حامل نیشکر را پشت در متوقف کرده و به آنها اجازه ورود ندادند. کارگران همچنین به سمت کوره و نیروگاه رفتند تا آنها را خاموش کنند. یک اقدام اعتراضی دیگر کارگران این بود که با نشستن بر روی سکوی تخلیه ی نیشکر آسیاب فعلی مانع تخلیه ماشین های حامل نیشکر در آسیاب شدند. آنها با قرار دادن دو عدد بشکه ٢٠٠لیتری سبز رنگ راه را بسته و در قسمت توسعه با گذاشتن صندلی و نشستن بر روی آنها مانع حرکت ماشین ها شدند.
زیر فشار این اعتراضات نیروی انتظامی و بدنبال آن امام جمعه شهر شوش وارد محل اعتراض کارگران در کارخانه شدند. اعتراض کارگران ادامه دارد و میگوید تا پاسخ نگیرند به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد

?از انجایی که مدیریت بدقول شرکت با وعده های دروغین و پخش کردن فیشهای حقوقی کذب دربین کارگران ،تمام قشر کارگر این شرکت را به باد تمسخر گرفت کارگران ضمن التیماتومی به مدیرییت شرکت تهدید به تجمع جلوی فرمانداری کرده بودند
تجمع امروز همان تجمع مد نظر کارگران خشمگین است .

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود