آرشیو ماه

تیر 1397

تجمع و اعتراض مردم خرمشهر در اعتراض به بی‌آبی

تجمع و اعتراض مردم خرمشهر در اعتراض به بی‌آبی روز شنبه ۹ تیر ۹۷، مردم خشمگین خرمشهر برای روز دوم در فلکه الله دست به تجمع و اعتراض زدند تا خشم خود را نسبت به شوری آب و بی آبی در خرمشهر را برسانند. مردم خرمشهر دست‌نوشته‌هایی همراه خود…

تظاهرات مردم آبادان در اعتراض به نبود آب

تظاهرات مردم آبادان در اعتراض به نبود آب روز شنبه ۹ تیرماه ۹۷، دست به تجمع و تظاهرات زدند تا نسبت به وضعیت آب در این شهر و بی‌عملی مسئولین اعتراض کنند. مردم معترض مقابل اداره آب و فاضلاب این شهر تجمع کرده و به سمت مرکز شهر، خیابان یک…

ادامه تظاهرات جمع کثیری از مردم خرمشهر

ادامه تظاهرات جمع کثیری از مردم خرمشهر بعدازظهر روز جمعه ۸ تیر ۹۷، ساعت ۱۹۳۰ بوقت محلی، جمع کثیری از مردم خرمشهر که از صبح در اعتراض به بی آبی؛ فقر و بیکاری دست به اعتراض در مقابل مسجد جامع و فرمانداری این شهر زده بودند؛ در چهارراه مطهری…

اعتراض مردم خشمگین خرمشهر به نبودن آب شرب

اعتراض مردم خشمگین خرمشهر به نبودن آب شرب روز جمعه ۸ تیر ۹۷، مردم خشمگین خرمشهر در اعتراض به عدم وجود آب شرب دست به تجمع و اعتراض مقابل مسجد جامع این شهر زدند. مردم در حالیکه دبه‌های بیست‌لیتری خالی از آب به همراه داشتند به محل برگزاری…

اعتصاب بازار در پنجمین روز و جو شدید امنیتی

اعتصاب بازار در پنجمین روز و جو شدید امنیتی ساعت ۱۰۳۰ روز پنجشنبه ۷ تیر ۹۷، بازار راسته زرگران و کفاشان در تهران همچنان بسته است. در راسته ها برخی مغازه ها باز هستند و مغازه داران بخاطر اینکه ماموران انتظامی تعرض نکنند و شیشه ها را نشکنند…

ادامه تجمع کارگران شرکت پارس میل‌لنگ تاکستان

ادامه تجمع کارگران شرکت پارس میل‌لنگ تاکستان روز چهارشنبه ۶ تیر ۹۷، کارگران شرکت پارس میل لنگ تاکستان بعد از ده روز اعتصاب و اعتراض، در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. این در حالیست که کارگران این شرکت ۴ماه معوقه مزدی…

تجمع اعتراضی مردم آبادان در مقابل شرکت آب و فاضلاب

تجمع اعتراضی مردم آبادان در مقابل شرکت آب و فاضلاب روز چهارشنبه ۶ تیر ۹۷، بار دیگر صدها تن از مردم آبادان در اعتراض به شوری و قطع مکرر آب در گرمای شدید این شهر، در مقابل شرکت آب و فاضلاب این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. حدود ۸۰۰ نفر از…

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۵ تیر ۹۷، جمعی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در اعتراض به صدور حکم قضایی سنگین از سوی قاضی برای دانشجویان و فعالان صنفی دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان دانشگاه تهران…